Die staatlichen Zertifikatsprüfungen Polnisch als Fremdsprache

Zertifikatsprüfungen
Die staatlichen Zertifikatsprüfungen Polnisch als Fremdsprache

Die staatlichen Zertifikatsprüfungen Polnisch als Fremdsprache sollen die Sprachkompetenz der Prüflinge feststellen. Geprüft werden sowohl die Fertigkeiten im Verstehen der modernen polnischen geschriebenen und gesprochenen Sprache als auch die Fertigkeit die polnische Sprache mündlich und schriftlich zu benutzen.

Prüfungsniveau

Im Moment werden die Zertifikatsprüfungen auf drei Sprachniveaus durchgeführt:

  • B1 – Grundstufe
  • B2 – Mittelstufe
  • C2 – Oberstufe

In der Prüfung werden folgende Fertigkeiten überprüft:

  • Hörverstehen
  • Grammatische Korrektheit
  • Leseverstehen
  • Schreiben
  • Sprechen

Mehr Informationen zu den Prüfungen auf: www.certyfikatpolski.pl

Willst du mehr erfahren? Dann schau dir an:

Warsztaty, zwiedzanie, jazda konna... zobacz nasz program pozalekcyjny:
Ewelina Odonnell
UK

Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu i zachwycona profesjonalizmem, ale także życzliwym podejściem Pani Iwony Stempek i Agnieszki Jasińskiej do naszej grupy. Obie Panie udzieliły nam wielu praktycznych wskazówek, były zawsze wrażliwe na nasze potrzeby i pytania i starały się, abyśmy dobrze czuły się w Krakowie […]. Mam nadzieję, że w przyszłości znowu spotkamy się w „Glossie”.

więcej

Hast du noch Fragen? Füll das Formular aus oder ruf uns an: